Farlige sparkesykler

(2002)

Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) avdekket at mange rimelige sparkesykler har svak konstruksjon og at de fleste sammenleggbare medfører klemfare for fingre under en markedskontroll av sparkesykler i en rekke større byer i midten av mai.
Kontrollen ble foretatt for å hindre salg av farlige sykler etter at det i fjor kom mange rapporteringer om usikre sparkesykler og skader på brukerne. De fleste skadene er klem- eller kuttskader knyttet til bruk av foldemekanismene på syklene. Men det har også skjedd ulykker på grunn av at syklene har brutt sammen eller knekt under bruk. – Direktoratet vil nå informere publikum om farene som er knyttet til bruk av sparkesykler og påpeke hvor viktig det er med regelmessig vedlikehold, sier avdelingsdirektør Gunnar Wold i DBE. – Når resultatene av kontrollen er analysert, vil vi også ta direkte kontakt med importører og forhandlere for å få satt i verk korrigerende tiltak. De fleste slike sykler brukes av ungdom på fritiden, men en god del er også i bruk i jobbsammenheng. Sparkesyklene trenger jevnlig vedlikehold gjennom hele sesongen og ikke minst før de tas i bruk ved sesongstart.
Personvern og cookies