Farlige soppgifter i korn

(2004)

Vold, trusler og ran er et økende problem innen kollektivtransporten. Nå har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på oppdrag fra Samferdselsdepartementet laget en utredning om bedre trygghet innenfor denne sektoren.
Bønder er mer utsatt for leppekreft enn andre deler av befolkningen. En undersøkelse Myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er opptatt av at både de reisende og de som arbeider i transportsektoren skal føle seg trygge og ha en sikker arbeidsplass. Rapporten som er laget, bygger dels på et arbeidsseminar om problemene. Den fokuserer på tiltak og virkemidler som kan ha en forebyggende effekt eller begrense skadevirkningene av vold og ran.gjort ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det er en sammenheng mellom leppekreft, kornproduksjon og forekomst av sopp i kornet. Forklaringen kan være at enkelte sopper produserer gifter som kan påvirke immunforsvaret. I tillegg er eksponering for sol med på å øke forekomsten av slik kreft hos bønder. Tidligere regnet en med at piperøyking og infeksjoner med herpesvirus i tillegg til soleksponering var risikofaktorer for leppekreft. Denne gangen så forskerne også på arbeidsmiljøfaktorer blant bønder. Norske oljearbeidere er bevis på at helseforebygging hjelper. De har oppnådd bedre fysisk form etter at det ble lagt vekt på sunnere mat og bedre treningsmuligheter om bord i plattformene. Mange legger på seg når de begynner å jobbe offshore, men nå har bransjen selv tatt et tak og blant annet innført salatbar og bedre treningsmuligheter, skriver Dagbladet. Tredemøller og spinningsykler har gjort det enklere å få mosjon og bruk av ernæringsfysiolog har ført til større og mer fristende utvalg av mat som er bra for kropp og helse.
En undersøkelse offentliggjort av Nordlandsforskning på oppdrag for Kommunenes Sentralforbund (KS) viser at ansatte i pleie- og omsorgssektoren som vises tillit og får større ansvar også leverer bedre resultater. Av rapporten «Myndiggjorte medarbeidere i pleie- og omsorgssektoren» går det frem at arbeidsgiverne får utnyttet de menneskelige ressursene bedre og arbeidstakerne får mer innflytelse over eget arbeid når de blir myndiggjort. I det legger forskerne en kombinasjon av økt ansvar, mer innflytelse og økt kunnskap, skriver Helserevyen. For å få til dette kreves det at medarbeiderne for nok informasjon til å kunne gjøre en god jobb, de må vite hvilke krav som stilles til en i jobben, ha en god kommunikasjon med nærmeste leder og oppleve at brukernes behov også blir ivaretatt.
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) starter i disse dager en kartlegging av helserisikoen ved å arbeide ved anleggene som gjenvinner matavfall – komposteringsanleggene. Helseplager i luftveiene kan være et problem i denne bransjen. Målet er å finne ut om utformingen av anleggene kan minske helseplagene, skriver nettstedet til STAMI.. I luften på komposteringsanlegg finnes det bakterier, soppsporer og gasser som dannes når matavfallet brytes ned. Arbeidere som daglig puster dette inn kan få gjentatte irritasjonsplager fra luftveiene. Om dette kan føre til vedvarende plager fra luftveiene vet vi foreløpig ikke. Nå skal helserisikoen ved ti anlegg undersøkes nærmere. – Vi vil gi arbeiderne en helseundersøkelse før og etter arbeid, med fokus på lungekapasitet og hvorvidt arbeideren har en akutt inflammasjon i luftveiene, forklarer prosjektleder Kari Kulvik Heldal ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.
Danske forskere har tatt opp problemet med støy på arbeidsplassene, der andre mennesker er støykilden. I den forbindelse tenkes det spesielt på sykehus, pleieinstitusjoner, barnehager og skoler. Maskiner kan støydempes eller bygges inn, det er vanskeligere når det gjelder mennesker. Det er det danske nettstedet Indeklimaportalen.dk som har tatt opp problemstillingen. Det viser seg at mye støy kan dempes ved valg av riktige bygningsmaterialer, en annen organisering av arbeidet og en håndtering av pasienter eller andre som støyer slik at det skapes trygge og beroligende rammer rundt dem.
Personvern og cookies