Farlige produkter på nett

Tekst:  Morten Dahl (2001)

Er dette produktet farlig? Ja, nå kan du som bruker eller kjøper enkelt og greit vurdere om produkter er vurdert som farlige på grunn av dårlig elektrisitet, brannfarlige eller mekaniske egenskaper eller innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Opplysningene er bare ett tastetrykk unna.

Det er Statens forurensingstilsyn (SFT) og Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE) som har gått sammen om å tilrettelegge den nye tjenesten om farlige på produkter på nettet. Tjenesten er lagt ut på SFTs og Pes nettsider:

www.prodel.no

www.sft.no/arbeidsomr/produkter

 

– Nettsidene skal gi en oversikt over vedtak norske myndigheter gjør om farlige produkter, men har også informasjon om slike produkter fra andre land og meldinger fra produsenter og importører, sier seksjonssjef Anne-Grethe Kolstad i SFT.

Meldingene inneholder opplysninger om produkter som har blitt trukket tilbake fra markedet, og det blir også opplyst om blant annet varemerke, modell, produsent, importør, feil ved produktet, hva myndighetene har gjort og hva forbrukerne bør gjøre. Publikum kan abonnere på meldingene pr. e-post.

Lovverket sier at det er produsenter og importører som er ansvarlige for at deres produkter ikke er farlige. Hvis det viser seg at produktene har farlige egenskaper og må trekkes tilbake fra forbrukerne, vil etaten også pålegge produsenter og importører å informere sine kunder

Personvern og cookies