Farlig mobilbruk

Tekst: Grethe Ettung  (2007)
15. mars 2000 innførte Samferdselsdepartementet forbud mot bruk av håndholdt mobiltelefon ved bilkjøring. Ikke uten grunn. Det er dobbelt så farlig å snakke i mobilen som å snakke med sidemannen, melder forskning.no
Konklusjonen er basert på en australsk undersøkelse av flere hundre pasienter som hadde havnet på sykehus etter trafikkulykker. De ble spurt om hva de trodde hadde forstyrret dem rett før ulykken. Svarene viste at bilførere som snakker i mobiltelefonen har fire gang­er større sjanse for å ende opp på sykehus enn bilførere som ikke snakker i mobiltelefon eller til medpassasjerene. Det har ingen betydning om mobiltelefonene er handsfree. Når bilen beveger seg, varierer signalene mobilen mottar kontinuerlig. Det gjør at føreren automatisk anstrenger seg for å høre bedre, og dermed reduseres konsentrasjonen. Forskerne fant også at for bilførere som snakket med én enkelt medpassasjer, økte sjansen for å bli innblandet i en ulykke med 38 prosent.

Tekstmeldinger ikke tillatt
Skal du bruke mobiltelefonen som bilfører, skal telefonen være plassert i eller på en holder som er forsvarlig fastmontert i bilen. Holderen skal være montert i umiddelbar nærhet av rattet og så nær førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig. Ved grov uaktsomhet kan bilisten risikere å stå igjen med et stort økonomisk tap ved at erstatningen kan bli redusert eller falle helt bort. Bruk av tekstmeldinger under kjøring er ikke tillatt.

Personvern og cookies