Farlig i fiskebransjen

Tekst: Morten Dahl (2000)

Mange dødsfall i fiskeribransjen

Mer enn 24.000 fiskere og ansatte fiskeindustrien dør hvert år som følge av jobben på verdensbasis. Dette gjør fiskeindustrien til en av verdens mest risikoutsatte næringer. Det er ILO som melder dette i en omfattende rapport.

Antall mennesker som er sysselsatt i fiskeindustrien på verdensbasis har økt betraktelig de senere årene. I 1970 var antallet på om lag 13 millioner, mens antall sysselsatte 20 år senere er anslått til 28,5 millioner. Dette gir selvsagt utslag på statistikken.

I Norge omkom 14 personer under arbeid med fiske og fangst i fjor. Det er en økning med en dødsulykke fra foregående år. Hyppigste ulykkesårsak er forlis og fall eller at vedkommende blir dratt over bord. Også tall for skadede personer viser en markert økning fra 1998.

 

30 ganger større risiko for å dø

I perioden 1986 til 1996 var dødsraten blant fiskere og ansatte i fiskeindustrien 25 til 30 ganger høyere enn for de som var sysselsatt på land. I USA er tallene enda verre. Der er dødsraten blant fiskerne 40 ganger høyere enn det som er normalt i amerikansk arbeidsliv. Til sammenlikning kan det opplyses at dødsraten i fiskeindustrien er 16 ganger høyere enn for risikoutsatte yrkesgrupper som brannmenn og politimenn.

Av de totalt 28,5 millionene som er ansatt i denne industrien jobber 15 millioner på fartøyer. 90 prosent av disse fiskebåtene er mindre enn 24 meter lange.

 

Motstand fra fiskerne

ILO påpeker at en av flere mulige årsaker til at sikkerheten synes å være så lav i fiskeindustrien er at mange land har så dårlig med ressurser slik at det kun er de største båtene som blir kontrollert, og som dermed også følger lover og reguleringer. De mindre fartøyene blir så å si aldri kontrollert, heter det i rapporten.

”Men, problemene skyldes ikke bare knapphet på ressurser. Det er også motstand fra fiskerne selv, som ikke helt alltid kan se poenget ved å ha et godt utbygd HMS-system”, heter det i rapporten.

Personvern og cookies