Farlig anonymisering

Tekst: Paul Norberg (2007)

 

Det skal bli lettere å være varsler i Oslo og Trondheim kommune. I begge kommuner forberedes et system for varslere som ønsker å være anonyme. Det er sikkert et velment ønske om å styrke varslernes rolle som ligger bak forslag om anonymisering, men det er spørsmål om dette er veien å gå.

Flere titusener er ansatt i de to kommunene, og innføring av en form for anonymisert varsling kan føre til at mange på de kommunale ledernivåene må bruke tiden på å gjennomgå et utall av saker. For samtlige innspill må tas på alvor, og når de som varsler kan gjemme seg bak en anonymisering, blir det vanskelig å skille de reelle kritikkverdige forholdene fra sladder og bakvaskelser.

Varsling er kommet inn i arbeidsmiljølovens paragrafer 2-4, 2-5 og 3-6. Idéen bak er å jobbe for en åpen bedriftskultur, som bygger på trygghet internt. NHO har laget det utmerkete heftet ”Når sant skal sies” om åpen bedriftskultur og varsling. Her slår organisasjonen et slag for å utvikle en bedriftskultur hvor det er legitimt å ta opp kritikkverdige forhold; enten det gjelder økonomiske spørsmål, etiske normer eller fare for liv og helse. Poenget er å kunne drøfte slike forhold internt, for å sikre løsninger på lavest mulig nivå.

For bedriftene blir det viktig å innføre gode rutiner for varsling. Det gjelder også systemer for vern av varslerne. Det er dessverre hittil vært altfor mange varslere som er blitt trakassert, og mange er kommet i en håpløs situasjon hvor de har vært nødt til å slutte i jobben, eller er blitt sagt opp.

Noen få varsler-saker er blitt til nyhetsoppslag i mediene. De færreste kommer så langt som til de store riksmediene, men er først en bedrift havnet i søkelyset for korrupsjon, brudd på etiske regler, mobbing eller for å risikere de ansattes liv og helse, så kan det få store skader for virksomhetens omdømme.

Det er fortsatt en vanlig oppfatning at medieomtale er synonymt med å havne på nyhetssidene i VG, Dagens Næringsliv eller en av de store TV-kanalene. Men medieverdenen ser faktisk ganske annerledes ut. Nå er det enkelt å legge varsler på egne, eller andres, bloggsider på internett.

En spennende blogg om varsling heter Ad:varsel. Her er det mye nyttig informasjon om varsling, og mange relevante lenker. De som står bak denne bloggen har også gått inn på det populære nettstedet Facebook, hvor hvem som helst kan delta i debatt om ytringsfrihet og vern av varslere. Slike nettsteder blir saumfart av journalister i dagspressen, og et varsel på en slik blogg kan i neste omgang lett havne på førstesidene i riks-, region- eller lokalaviser.

Den nye medievirkeligheten, med bloggere som ikke har et tradisjonelt redaktøransvar eller har forpliktelser om å holde seg til ”Vær varsom-plakaten”, har den positive funksjonen at bedriftsintern åpenhet blir en nødvendighet. Den beste måten å unngå å komme negativt ut i mediene på, er å sørge for at de interne forholdene i en virksomhet er fri for korrupsjon, etiske overtramp og andre kritikkverdige forhold.

Personvern og cookies