Fare for TV-streik

Tekst: Mats Løvstad (2010)

Et historisk meklingsmøte kan sikre fagorganiserte tv-arbeidere bedre arbeidsforhold, og en felles tariffavtale. Blir det ikke enighet er streikeviljen stor.

Arbeidsmiljø skrev før sommeren om forholdene i produksjonsselskapsbransjen. Den gang uttalte nestleder i Filmforbundet, Vera Axelsen, at hun håpet de pågående forhandlingene med Produsentforeningen skulle bære frukter. Nå er det fullt brudd, og førstkommende mandag skal partene møtes til mekling.
– Jeg håper vi kan bli enige, men faren for streik er overhengende. Forhåpentligvis kan en tredjepart få fart på saken, sier Axelsen.

Grunnleggende rettigheter
For det er i øyeblikket stor avstand mellom de to forbundene. Filmforbundet, som representerer tv-medarbeidere, mener kravene ikke er spesielt urimelige.
– 7,5 timers normalarbeidsdag, rettferdig lønn, reell overtidsbetaling og helgetillegg er noen av de viktigste kravene. Det er med andre ord ganske basic krav som stort sett alle andre arbeidere i Norge har, sier Axelsen.
Dette er første gang det forhandles om arbeidsrettigheter for ansatte i produksjonsselskapsbransjen. En bransje hvor både kunnskap og fokus på arbeidsmiljøloven har vært varierende, og hvor graden av fagorganisering har vært svært lav.
– Folk begynner å bli lei av å jobbe i en bransje ute av kontroll, og med mangel på reelle avtaler. Det ser vi gjennom en veldig stor pågang fra folk i bransjen som ønsker å organisere seg hos Filmforbundet etter at vi begynte å sette fokus på viktigheten av dette i vår bransje, sier Axelsen.

Stor streikevilje
Produsentforeningen, som sitter på andre siden av bordet, organiserer de største produksjonsselskapene som samlet står for rundt 85 prosent av alle programmene som lages i Norge. En streik kan dermed få store konsekvenser. Selv om Axelsen håper å unngå en slik situasjon, understreker hun at streikeviljen er stor.
– At vi har fått en høyere organiseringsgrad har gjort at vi nå er i en forhandlingsposisjon hvor vi kan kreve grunnleggende rettigheter som for eksempel en felles tariffavtale. Slik forholdene er i dag er det ingen felles kjøreregler, sier hun.
Axelsen ønsker i påvente av meklingsmøte ikke å si hva som er galt med Produsentforeningens tilbud, men legger ikke skjul på at er avstanden mellom partene stor.
– Det er tid for en liten revolusjon i denne bransjen, sier hun lurt.

Kjenner seg ikke igjen
Generalsekretær i Produsentforeningen, Leif Holst Jensen, har tidligere uttalt til Arbeidsmiljø at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene av forholdene i bransjen. Han håper nå at partene kan komme frem til en fornuftig løsning hos Riksmeklingsmannen, og understreker at også Produsentforeningen ønsker en felles tariffavtale. Uenigheten bunner i hva en slik avtale skal inneholde, spesielt på det økonomiske området.
– Dessverre opplevde vi at det var mye som gjenstod å forhandle om. Vi snakker her om et område hvor det ikke eksisterer noen overenskomst fra før. Likevel synes jeg vi burde klart å komme lenger på egen hånd først.

Personvern og cookies