Fare for brystkreft ved nattarbeid

Tekst:  Grethe Ettung (2006)
Risikoen for brystkreft øker med 50 prosent dersom du jobber turnus med nattskift. Det viser en undersøkelse utarbeidet ved Universitetet i Bergen.
– Jeg vil anbefale å redusere antallet natte­vakter per uke, sier Bente Moen, professor ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen. Hun mener at kvinner ikke bør jobbe turnus med nattarbeid i mer enn 15 år. – Risikoen for å utvikle brystkreft øker jo lenger man står i turnus. Faren for brystkreft øker ved nattarbeid fordi kroppen produserer for lite melatonin. Melatonin er ‘mørkets hormon’, det vil si at utskillelsen starter når solen går ned og mørket kommer. Det betyr at produksjonen av melatonin øker om natten. Har man det derimot lyst, som i en jobbsituasjon, skjer ikke dette. I stedet øker østrogennivået, noe som øker faren for brystkreft, understreker Bente Moen.

Økt risiko for abort
– Vi har en teori om at manglende produksjon av melatonin og økt produksjon av østrogen også kan ha innvirkning på fostre, men vi er ikke hundre prosent sikre, hevder Moen. Hun anbefaler imidlertid gravide kvinner å unngå nattarbeid under hele svanger­skapet. Det viser seg at nattarbeid i tillegg øker risikoen for abort og for tidlig fødsel. Menn som jobber turnus med nattarbeid er ikke utsatt på samme måte som kvinner. – Ulemper for menn i tilnytning til nattarbeid kan være søvnproblemer, økt tretthetsfølelse og følelse av stress. – Vi ser de samme helsefarene hos kvinnene, i tillegg til de hormonrelaterte, sier Bente Moen.

Personvern og cookies