Får plager av miljøbensin

Tekst: Turid Børtnes (2000)

For noen år siden kom den såkalte miljøbensinen på markedet, beregnet på motorsager og gressklippere. Nå er det kommet meldinger fra ansatte, som blant annet jobber i felten for elektrisitetsverk, om influensalignende symptomer ved bruk av slik bensin.

Helseplagene dukker særlig opp i form av hodepine, verking i leddene og annet ubehag.

Senioringeniør OddbjørnDammerud i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) har ikke hørt at brukere reagerer på miljøbensin. Men rent generelt vil han gjøre oppmerksom på at mange av stoffene i bensin, det gjelder alle typer, går over i eksosen uten å være forbrent i motoren. Denne eksosen kan for være allergifremkallende for enkelte eller den kan gi annet ubehag.

 

Færre tilsettingsstoffer

– Det er vanskelig å forstå at alkylatbensin skal gi plager, for den er tatt ut av en mer miljøvennlig fraksjon av råoljen enn vanlig bensin. Den har også langt færre helsefarlige tilsettingsstoffer, sier Dammerud.

En svensk undersøkelse viser at det er langt mindre risiko for allergi og andre helseplager ved bruk av denne bensinen. Hvis plagene kommer ved bruk av motorsag, kan de skyldes kjedeoljen, som enkelte kan reagere på.

Heller ikke forbundssekretær Rolf Jørn Karlsen i Fellesforbundet har fått negative tilbakemeldinger på bruk av motorsag i de siste årene.

Som leder for Skogbrukets helse-, miljø- og sikkerhetsutvalg vil han gjerne ha beskjed om konkrete helseplager, slik at utvalget kan få vurdert saken.

Også bedriftsrådgiver Arne Bostad i Skogbrukets Landsforening har samme erfaring. Han har ikke fått melding om problemer de siste årene. Men da blyet ble tatt vekk fra all bensin for noen år siden, fikk foreningen klager fra brukere som mente at blyholdig bensin ga best driftsresultat.

 

– Uten farlige stoffer

– Miljøbensin eller alkylatbensin er fremstilt av råolje slik som vanlig bensin, men den er laget av det letteste produktet av råoljen, gassen. Den er heller ikke tilsatt alle stoffene som vanlig handelsbensin tilsettes for å oppnå bedre driftseffekt, opplyser Viggo <I>Kampli<P>, daglig leder i Aspen Petroleum som er en av forhandlerne i Norge.

Det er først og fremst tilsettingsstoffene i vanlig bensin som er helse- og miljøfarlige, slik som benzen som er kreftfremkallende, etanol, eter og aromater. Mange av disse stoffene ble tilsatt handelsbensin etter at det ble restriksjoner på bruk av svovelholdig tungolje til bensinfremstilling for 15 år siden.

Oljen som tilsettes miljøbensinen for at den skal kunne brukes på totaktsmotorer, varierer noe fra merke til merke, men alle produsentene bruker nå helsyntetisk olje. Denne kan lukte noe, og det kan tenkes at noen brukere reagerer på oljelukten fra bensinen.

 

Personvern og cookies