Får ikke hjelp i norske fengsler

Tekst: Grethe Ettung (2010)
I en undersøkelse av varetektsfengslede menn under 20 år, hadde 36 av 40 èn eller flere psykiske lidelser, melder www.forskning.no.
31 av de 40 som ble intervjuet, brukte rusmidler. Av disse var 21 karakterisert som misbrukere og ti som avhengige.
I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening, konkluderer lege Tore Olav Sørland og psykiater Ellen Kjelsberg med at de fengslede ungdommene i liten grad får hjelp, og at det er stor risiko for tilbakefall til ny kriminalitet.
Avdelingsdirektør Unni Gunnes i Justisdepartementet tror situasjonen vil bli vesentlig bedre når nye Halden fengsel åpner i løpet av våren, det vil bidra til at færre vil bli sittende i varetekt uten tilbud.

Personvern og cookies