Får gammelt datautstyr

(2006)

Unge, nyutdannede kvinner med mye databakgrunn må svært ofte ta til takke med gammelt og utdatert datautstyr når de begynner i sin første jobb. Det viser en fersk europeisk undersøkelse. Andelen kvinner som tar høyere utdannelse og dermed får mer krevende jobber, øker i de fleste land, men når det gjelder tilgang til moderne datautstyr stiller de fortsatt langt bak i køen, skriver bladet Computerworld Norge. Undersøkelsen, som er gjort på oppdrag av ViewSonic i Europa viser at det er store forskjeller mellom kjønnene når det gjelder alderen på datautstyret de får jobbe med.

Kvinner bakerst
I Storbritannia må hele 9,9 prosent av kvinnene arbeide med maskiner som er eldre enn fem år, mens bare 5,2 prosent av mennene har like gammelt utstyr. I Tyskland har flere enn 11 prosent av kvinnene utstyr som er fem år eller eldre, mot 8,8 prosent av mennene. 14,5 prosent av franske kvinner oppgir det samme, tilsvarende prosent for franske menn er 9,3. Det er de yngste og sist ansatte som må ta til takke med det eldste utstyret og blant dem havner kvinnene aller sist. Tre av fire av dem som har datautstyr eldre enn fem år mener selv at de hadde blitt mer produktive om de hadde fått nytt utstyr.

Personvern og cookies