Fallgruver ved e-læring

Tekst: Turid Børtnes (2004)
E-læring, det vil si undervisning som foregår på nettet, kan bli en flopp både for bedriftene som bruker dette til opplæring av ansatte og de som skal lære noe på denne måten. Blant annet kan manglende pedagogisk kompetanse bli et stort problem.
Svært mange som lager e-læringssystemer har ikke kompetanse i pedagogikk. De fleste som utvikler slike systemer har bakgrunn fra data, økonomiske studier eller lignende, skriver Ukeavisen Ledelse. Uten pedagogisk ekspertise blir læringssystemene mindre tilgjengelige for elevene enn de burde.

Lite motiverende
Dette vil bli forsterket av at nettelevene skal tilegne seg lærdommen en og en og de er uten lærer. Et e-læringsprogram som fortoner seg som en endeløs rekke Powerpoint-presentasjoner vil fort bli søvndyssende og lite motiverende. Andre problemer kan være manglende oppfølging fra ledelsen på den enkelte arbeidsplass. De som følger kurset må få oppmuntring og støtte og det må stilles krav til dem. Dette forutsetter også at det blir satt av tilstrekkelig tid til å følge studiet og netteleven må ha selvdisiplin og motivasjon nok til virkelig å gjøre det.

Må tas i bruk
Videre er det helt avgjørende at det som læres virkelig blir tatt i bruk, at kunnskapen kommer til anvendelse Andre problemer kan være dårlige datasystemer som kan virke forlokkende nok når de presenteres, men som viser seg å være umulige å tilpasse forskjellige former for læring eller som ikke lar seg utvikle videre når behovene forandrer seg. Markedet er stort og uoversiktlig og det er vanskelig å vite hvilke systemer som vil henge med på den teknologiske utviklingen videre.

Personvern og cookies