Faller i gamle grøfter

Tekst: Turid Børtnes (2003)
Selv unge, likestillingsbevisste par i krevende jobber har problemer med å få til en lik fordeling av arbeidet hjemme. Det viser en undersøkelse foretatt av forsker Ulla-Britt Lilleaas ved Universitetet i Oslo.
Lilleaas har intervjuet 13 par fra de ventet barn nummer to til de var tilbake i jobb etter endt fødselspermisjon. Alle kvinner unntatt en hadde arbeid på full tid.

Arbeidsdeling som før
Det viste seg at det skjedde noe med arbeidsdelingen i hjemmet når paret fikk barn nummer to, skriver Aftenposten, som omtaler prosjektet. Den mannlige parten mener fortsatt at det er hans soleklare rett å kunne hvile og trene som før, mens hun har problemer med å slappe av hjemme før alt er i orden. Og det er det som kjent aldri med to småbarn i huset. Begge to faller tilbake til gamle handlingsmønstre fra egen oppvekst selv om de er innstilt på å dele på arbeidsoppgavene hjemme. Lilleaas mener å se at det er en tendens til at kvinnene frivillig gir avkall på egne interesser uten at dette blir diskutert åpent. De legger mye av sin energi i andres tilfredshet, men til slutt kan det gi utslag i kroppslige plager og misnøye og aggresjon.

Forskjellig innstilling
Undersøkelsen viser at fedre mer enn gjerne tar hånd om barna for å avlaste mor. De kombinerer ofte lek og aktivitet ute med ungene med selv å bruke kroppen, for eksempel ved å gå på ski eller sykle. I mellomtiden gjør kvinnene husarbeid. Kvinnene derimot synes ikke de kobler av med å leke med barna. Forskeren mener at det kan skyldes at kvinnene svært ofte kombinerer dette med andre oppgaver, slik som matlaging eller å henge opp klesvask. Menn og kvinner har forskjellig innstilling til arbeid og hvile, menn gjør helst en ting av gangen. Kvinnene må lære å organisere hverdagen slik at de får tid til å slappe av og få mer tid for seg selv, mener fagfolk som kommenterer undersøkelsen. Mor må passe på så ikke hun opplever seg som den som er flinkest til å ta hånd om barn og hjem, og begge må være oppmerksomme slik at de ikke faller tilbake til gamle måter å fordele arbeidet på i familien.

Personvern og cookies