Faktarute

(2004)

Bruttoarealet for hele utbyggingen, som skal stå ferdig i 2014, er ca 200 000 m2. Arealene i byggefase 2, som ikke er på begynt ennå, vil utgjøre 113 000 m2. Sykehuset vil få i alt 1091 senger. I dag har St.Olavs Hospital 925 senger. På det meste vil det være 1200 mann på byggeplassen. Heimdal Entreprenør fikk Helsebyggs første HMS-pris, for mars og april 2003. Prisen ble gitt for en ryddig byggeplass ved Laboratoriesenteret, og for å ha vist respekt for omgivelsene, blant annet ved varsling og god planlegging av arbeid som måtte utføres utenom vanlig arbeidstid.

Personvern og cookies