Fakta om asbest

Asbest er den viktigste stoffet som gir arbeidsbetinget lungekreft. Det gir også kreft i lungehinna (mesoteliom). Særlig arbeidstakere på skipsverft, i celluloseindustri, kjemisk industri, bygg- og anlegg, asbestsementindustri, verksteder og smelteverk har vært utsatt. Det gjelder også isolatører, rørleggere sveisere og maskinister til sjøs. I mindre mengder har asbest vært brukt i mange andre bransjer også.

Personvern og cookies