Fakta om arbeidsulykker

(2007)

Spania har en ulykkesfrekvens på 6,3 døde per 100 000 arbeidere. Gjennomsnittet i de 15 gamle EU-landene er 4,1. (Kilde: Eurostat) Spanias ulykkesfrekvens er tre ganger så høy som i de skandinaviske landene. Byggebransjen er med en fjerdedel av ulykkene den farligste bransjen å være ansatt i. I Madrid-regionen skjedde det flere ulykker i årets seks første måneder enn i samme periode siste år. I resten av Spania falt tallet. Iflg. det spanske arbeidsdepartementet hadde Spanias arbeidstilsyn 1.648 inspektører i 2005. Det tilsvarer 10.398 arbeidere pr. inspektør; noe som er færre enn gjennomsnittet i EU.

Personvern og cookies