Fagpressens markedspris til Arbeidsmiljø

Tekst: Vemund Jensen (2005)
– Et skoleeksempel i markedsaktivitet på abonnementssiden, var juryens begrunnelse for tildelingen av årets markedspris.
– Vi er svært fornøyde med at vi har lykkes på denne måten med markedsføringstiltakene våre. Det er blitt gjort et veldig grundig og systematisk arbeid med abonnementsvervingen og vi har hatt store treff blant målgruppene vår. Og kanskje det viktigste, abonnentene vi fikk gjennom kampanjen har blitt værende med oss, sier redaktør Paul Norberg. Både han, journalister i bladet og markedskonsulent Bård Knutsen, som var ansvarlig for kampanjen, deltok i den høytidelige prisutdelingen til Fagpresseforeningen torsdag 28. april. Juryleder Eva Bratholm ga denne begrunnelsen for prisen til abonnementskampanjen, som ble gjennomført i 2003 og 2004: – Årets vinner er et skoleeksempel i markedsaktivitet på abonnementssiden. Med sylklar strategi, tydelig hensikt og målbare mål har bladet, trinn for trinn, arbeidet med aktiviteter som ga resultater i overkant av målsettingen. Kampanjen som ble gjennomført bærer preg av skritt-for-skritt-mentalitet og nitid oppfølging. Dette er et stort poeng i markedsarbeidet, fremfor rene stunt og skippertak. Og resultatet er krystallklart: Målet var 10 prosent økning i abonnement per år – det ble 11 og 14,5 prosent! Juryen vil gjerne nevne at vinneren er et blad som opplagsmessig er et «typisk» medlem av Fagpressen – med opplag på cirka 8500 og 8 utgivelser. Dette viser at det er fullt mulig å bedrive profesjonelt og vellykket markedsarbeid uten å være blant de store. Bladet Sykepleien fikk hederlig omtale for en kampanje i forbindelse med omlegging av bladet. Det samme gjelder Psykisk helse for utvikling av elektronisk en-til-en-kommunikasjon Arbeidsmiljø nr. 4- 2005
Personvern og cookies