Fagforbundet positive

(2008)
– I likhet med LO ønsker vi å jobbe for sekstimersdagen, sier Kjellfrid Blakstad i Fagforbundet.
Hun peker på de mange positive virkningene, blant annet vil flere klare å jobbe i flere år før de tar ut pensjon. Mange som i dag arbeider deltid på grunn av belastende jobber, vil kunne gå over i full stilling. På mange arbeidsplasser innen helse- og sosialsektoren er arbeidstiden splittet opp i mange små deltidsstillinger, noe som fører til at mange ansatte må nøye seg med små stillingsbrøker. Med en annen arbeidstidsorganisering kan disse småstillingene fjernes og de ansatte tilbys stillinger de kan leve av. Blakstad tror dette vil kunne gjøre det mye lettere å rekruttere folk til helse- og sosialsektoren og andre sektorer som har problemer med å få tak i nok ansatte. – Vi tror at dette vil bli den neste store reformen innen arbeidstid. Det er viktig å se de samlede virkningene av en slik reform. I tillegg til at vi antagelig får løst en del problemer i arbeidslivet vil yrkesbefolkningen oppnå mer kvalitetstid utenfor jobben.
Personvern og cookies