Fagereng skole et forbilde på miljø

Tekst: Grethe Ettung (2007)
Fagereng skole i Tromsø er nylig blitt høytidelig sertifisert som miljøfyrtårn.
Skolen arbeider systematisk med optisk sortering, hvor kameraer leser av fargene på avfallsposene og sorterer etter innhold, sunn mat, fysisk aktivitet, energisparing, miljøvennlige innkjøp og arbeidsmiljø for voksne og barn. Fagereng er den sjette skolen i kommunen som har gjort seg fortjent til utmerkelsen, melder Tromsø kommune på sine nettsider. Skolen er i to etasjer, og den er bygd rundt en åpen vestibyle. Den inneholder seks læringsrom med plass til inntil 75 elever med aldersblanding i hvert rom. Bygget inneholder også scene, kafé, avdeling for kunst- og håndverk og musikkrom. – Skolen har en arkitektonisk utforming som inspirerer til nytenking. Under byggingen ble det tilrettelagt for miljøvennlige tiltak, men det er først og fremst de som bruker bygget som kan ta vare på det på en best mulig måte. Det har elevene og de voksne på Fagereng skole klart. Her tenker alle miljø og gjør litt hver dag, sier rektor Wenke Sørensen. I følge rektor Sørensen er det miljøansvarlig og lagleder Anita Lervoll som blant de voksne spesielt skal takkes for sin innsats for miljøet. – For oss har det vært et mål at elevene skal få kildesortere, slik vi gjør hjemme hos oss selv. Vi har hatt møter med Remiks (Renovasjonen) for å tilrettelegge for dette. Grønn Hverdag og Eiendom har blant annet gitt oss god starthjelp og vært viktige medspillere, sier Lervoll.
Personvern og cookies