Fafo finner snusk

(2003)

Fusk, lovbrudd, bruk av svart arbeidskraft og useriøse underentreprenører florerer i norsk arbeidsliv skal en tro bedriftsledere og tillitsvalgte i en rekke store og mellomstore bedrifter innen byggesektoren og verkstedindustrien.
Fafo er i gang med et prosjekt «Konkurransen og det seriøse arbeidslivet» på oppdrag fra Fellesforbundet. Så langt avdekker deler av prosjektet at over halvparten av de 50 bedriftslederne som er med i undersøkelsen har blitt tilbudt særlig billig arbeidskraft. Mer enn en tredjedel av dem mener at konkurrentene bryter arbeidstidsbestemmelsene, skriver Magasinet for fagorganiserte. I tillegg til de 50 bedriftslederne er vel 280 tillitsvalgte med i undersøkelsen. Svært mange mener at konkurrerende bedrifter benytter seg av underentreprenører som bryter loven eller at de bruker svart arbeidskraft. Det viser seg at svært mange av bedriftene bruker innleie av arbeidskraft og at innleid norsk eller utenlandsk underentreprise blir brukt i en stadig tøffere konkurranse i markedet. Resultatet er færre fast ansatte i bedriftene som på den måten skaffer seg økt fleksibilitet. Hver femte av de tillitsvalgte i byggebransjen sier at innleid arbeidskraft får dårligere lønn og vilkår enn fast ansatte, det samme gjelder 6 prosent i verkstedindustrien. EU-utvidelsen østover vil få konsekvenser for norsk arbeidsliv, så mange som tre av fire bedriftsledere vil vurdere å rekruttere arbeidskraft fra Øst-Europa når disse landene blir med i EU. Rapporten skal være ferdig i løpet av begynnelsen av 2004.
Personvern og cookies