Færre utbrente blant datafolk

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Det er ikke riktig at personer som jobber i kunnskapsbedrifter og IT-bransjen har større risiko for å bli utbrente enn andre arbeidstakere – tvert i mot. Det viser en rapport utarbeidet av Forskningsstiftelsen Fafo.
Ansatte i denne bransjen rapporterer om mindre stress og større trivsel enn i mange andre virksomheter, skriver Dagsavisen. Men undersøkelsen fanger ikke opp hva som kan skje på litt lengere sikt på grunn av de harde omstillingene og innskrenkningene i IT-bransjen den siste tiden. Da skal arbeidsoppgavene fordeles på færre hoder, noe som kan føre til økt stress og tidspress. Stor grad av medbestemmelse og gode muligheter til å utnytte egne kunnskaper er blant faktorene som gir gode arbeidsplasser med lavt sykefravær. De ansatte i IT- og kunnskapsbedrifter trekker frem frihet i arbeidet, lite rutinearbeid og faglig utviklende oppgaver som årsak til mindre stress enn i andre bransjer. Dette samsvarer med en tilsvarende svensk undersøkelse som viste at 7 prosent av dataspesialister hadde problemer på grunn av stress og psykiske belastninger mot 25 prosent av leger og lærere. Kunnskapsbedriftene har større krav til presise resultater og flere tidsfrister enn i offentlig sektor, men de har likevel større selvbestemmelse. Langt flere kan ta pauser når de vil, 80 prosent mot 48 prosent i offentlig sektor. Noe av det samme gjelder for avspasering og ferie. Den ukentlige arbeidstiden er langt høyere i kunnskapsbransjen enn i offentlig sektor, 40,8 timer mot 33,1 time pr uke. Men tallene er neppe sammenlignbare på grunn av den utstrakte bruken av deltidsarbeid i det offentlige.   
Personvern og cookies