Færre ulykker for DBE

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) kan melde om færre ulykker innen direktoratets forvaltningsområde i 2002 sammenlignet med foregående år.
75 personer omkom i 2002. Av årsrapporten fra DBE går det frem at bare to av disse ulykkene rammet personer i arbeidsforhold. Det ene var i forbindelse med sprengning i varme masser, det andre var eksplosjon i en gasstank med ammoniakk. I tillegg har det meldt en rekke skader i forbindelse med ulykker, blant annet ved transport av farlig gods. Direktoratet fikk rapport om 59 uhell i forbindelse med farlig gods, dette er en kraftig nedgang fra foregående år, men tallet ligger likevel omtrent på gjennomsnittet for de siste ti årene. Ingen omkom, men 12 personer ble skadet i disse ulykkene. Drøyt en tredjedel av uhellene medførte materielle skader og 31 førte til lekkasjer av til sammen ca 12.750 liter.
Personvern og cookies