Færre industriarbeidere

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Det blir stadig mindre andel industriarbeidere her i landet, også innen industrien selv. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen arbeidere i industrien gikk ned fra 67 til 55 prosent fra 1981 til 2002.

Dette innebærer en nedgang på nærmere 90.000 industriarbeidsplasser i løpet av 20 år. Samtidig har andelen funksjonærer og ledere steget. Samlet sett har sysselsettingen i industrien gått ned fra 370.000 personer til 293.000 i denne perioden. Høyere funksjonærer har økt sin andel fra 13 til 22 prosent og lederne fra 5 til 9 prosent.
Barnetilsyn øker mest
SSBs arbeidskraftundersøkelse viser at sysselsettingen i Norge har økt særlig mye innenfor assistentyrker i barnehager og skolefritidsordningen fra 2001 til 2002. Økningen har vært på over 16 prosent, til 64.000 ansatte. Salg- og serviceyrker, der barnehageassistenter og lignende yrker hører hjemme, har økt tilsvarende. Lederyrker har også økt mye, men siden akademiske yrker har hatt en nedgang, mener SSB at dette kan bero på statistiske feil. Kontoryrker har hatt en markert nedgang i antall sysselsatte, mens det i øvrige yrkeskategorier bare har vært marginale forandringer.

Personvern og cookies