Færre frykter for jobbene sine

Tekst: Turid Børtnes (20079

 

Norske arbeidstakere opplever større jobb­trygghet nå enn for tre-fire år siden. De synes også de får mer tilbakemelding i arbeids­forholdet og økte faglige utviklingsmuligheter.  

Dette fremgår av Statistisk sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse for 2006 om arbeidsmiljø, som ble offentliggjort i slutten av september. Undersøkelsen viser at mange har opplevd enn bedring i arbeidsmiljøet sitt siden forrige levekårsundersøkelse, som var i 2003. I 2006 var 11 prosent av de ansatte redd for å miste jobben, mot 20 prosent i 2003. Dette i stor grad henger sammen med konjunkturene på arbeidsmarkedet. Det var langt høyere ledighet i 2003 med en ledighetsprosent på 4,6 sammenlignet med tre år senere da ledigheten lå på rekordlave 2,8 prosent. Men andelen ansatte med midlertidig jobb har ikke endret seg med de gode tidene. 12 prosent var midlertidig ansatt i 2006, det er omtrent samme andel som de ti siste årene.

Ønsker tilbakemelding
Selv om det var flere som fikk tilbakemelding på arbeidet de gjorde i 2006 sammenlignet med tre år før, er det fortsatt mange som sjelden eller aldri får høre noe fra overordnede om hvordan de utfører jobben sin. Det gjelder flere enn hver fjerde arbeidstaker. En tredel av arbeidstakerne opplever at de blir møtt med uvilje fra sjefen hvis de kommer med kritiske synspunkter på arbeidsforholdene. Dette er likevel færre enn ved forrige undersøkelse. Til gjengjeld er det stadig flere som mener de har gode muligheter til å utvikle seg gjennom jobben. Det gjelder åtte av ti ansatte, og en enda større andel oppgir at de i stor grad kan bruke utdanning og arbeidserfaring i arbeidet. Sju av ti har også gode muligheter til å delta i videre- eller etterutdanning.

Dårlig ergonomi
Mange sysselsatte har en stor grad av selvbestemmelse over eget arbeid. Likevel er det hele seks av ti som ikke daglig kan velge tidspunkt og tempo for arbeidsoppgavene.Graden av selvbestemmelse stiger med alderen og menn bestemmer mer over egen arbeidsdag enn kvinner. Forskerne slår fast at plager og problemer i forbindelse med ergonomisk arbeidsmiljø stort sett har ligget på samme nivå de siste ti årene. Blant annet arbeider nesten 40 prosent med gjentatte og ensidige bevegelser mesteparten av arbeidstiden. En av fem mener de har stor risiko for belastningsskader. Flere kvinner enn menn oppgir dette.

Personvern og cookies