Færre eldre enn antatt

(2003)

Eldrebølgen som mange har fryktet skal flomme over landet midt i århundret, blir mindre enn de fleste har regnet med. Fordi det fødes flere barn i Norge enn de fleste andre europeiske land, får vi også færre eldre i forhold til folketallet.
Norge vil få en andel eldre over 60 år på 32 prosent i 2050, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB) til Aftenposten. Det er den nest laveste andelen av 16 europeiske land. Bare Irland ligger lavere enn oss med 28 prosent av befolkningen over 60 år. Høyest andel får Spania med hele 44 prosent eldre. Dette samsvarer godt med fødselsraten, der litt er Irland på topp med 2,01 fødte barn per kvinne. Norge er på fjerdeplass med en fødselsrate på 1,75. På bunnen av denne statistikken befinner Ukraina seg med bare 1,1 fødte barn per kvinne. Men selv om eldrebølgen blir mindre enn antatt, vil vi få stor forskjell på befolkningssammensetningen i 2050 sammenlignet med i dag. Nå er bare vel 20 prosent av befolkningen over 60 år. Mange tror at innvandrerne i Norge skal holde befolkningstallet opp, men det stemmer neppe. Det viser seg at innvandrere føder færre barn etter å ha bodd en periode i landet.
Personvern og cookies