Færre dødsulykker

(2002)

Nedgangen i dødsulykker i arbeidslivet ser ut til å fortsette. I løpet av årets første åtte måneder er 21 personer omkommet ved arbeidsulykker. Det er en nedgang på åtte ulykker sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser Arbeidstilsynet. Dette er gledelige tall, for de viser at den kraftige nedgangen i dødsfall i forbindelse med arbeidsulykker i fjor ikke var en tilfeldighet. I hele fjoråret ble det meldt om 37 dødsfall til Direktoratet for arbeidstilsynet. Det er det laveste tallet som noen gang er registrert. Tallene på omkomne har i gjennomsnitt ligget mellom 50 og 60 gjennom hele 1990-tallet.. Tre av dødsulykkene i år er skjedd innen bygg og anleggsvirksomhet som vanligvis ligger høyt på denne statistikken. Tre andre har skjedd innen varehandel og jord- og skogbruk.

Personvern og cookies