Færre dødsulykker

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Svært mye tyder på at fjorårets nedgang i antall dødsulykker i arbeidslivet vil fortsette i år. I årets ni første måneder har Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) registrert 24 dødsulykker. Det er fem færre enn i samme periode i fjor.
De siste ti årene har antallet dødsulykker i arbeidslivet ligget på rundt 60, med en del variasjoner. Så lavt antall ulykker som i fjor har DAT aldri registrert, da omkom 37 personer. Året før var antallet omkomne så høyt som 57 personer. Det er særlig innen jord- og skogbruk, bygg og anlegg og transport at nedgangen har vært mest markert. Dette er tradisjonelt de mest ulykkesutsatte næringene. Men fortsatt er det slik at de fleste ulykkene skjer i disse næringene. Bygg og anlegg har hatt fire dødsulykker i de tre første kvartalene i år, det samme har varehandel. To av disse ulykkene var påkjørselulykker, en skjedde under lossing. I skogbruk er det registrert tre ulykker med dødelig utgang, det samme er tilfelle innen jordbruk.   
Personvern og cookies