Få blir dømt

(2005)

Alle dødsulykker i arbeidslivet skal meldes til politiet og Arbeidstilsynet. Men bare hver åttende dødsulykke ender med en reaksjon.
Politiet og Arbeidstilsynet vurderer om det foreligger brudd på lover og regler i alle innmeldte saker. I de fleste saker som avsluttes med straffereaksjon, blir straffen en bot. Bøtenivået varierer fra 10.000 kroner til opp mot en million. Nylig vedtok Elkem en bot på 200.000 kroner etter en dødsulykke i Orkanger i Sør-Trøndelag. Alvorlige saker kan også føre til dom på ubetinget fengsel. Akkurat nå verserer en rettssak i Oslo etter en arbeidsulykke der to bygningsarbeidere omkom i forbindelse med rehabilitering av Kampen skole. Dette er første gang noen her i landet er anklaget for uaktsomt drap etter en arbeidsulykke. Selv om Arbeidstilsynet anbefaler at politiet reiser sak mot arbeidsgiver eller bedrift for lovbrudd i forbindelse med en ulykke, er det sjelden at saken fører til påtale. Det skjer kun i 60 prosent av sakene. Lang saksbehandlingstid hos politiet er et annet problem. Flere av sakene ender med henleggelse fordi de er foreldet. Arbeidsmiljø nr.1 – 2005
Personvern og cookies