EUs ryggproblemer

(2001)

Ryggproblemer er et av de største medisinske problemene EU-landene sliter med. En ny fersk rapport viser at 30 prosent av EU-arbeidstakerne plages av ryggsmerter. Slike smerter er det som er mest vanlig blant alle EUs arbeidstakere, viser forskning. Ryggplager finner vi i de fleste yrkene.

Det er vanskelig å anslå hvor mye denne typen plager koster EU-samfunnet, men en undersøkelse gjort i Nederland i 1991, viste at ryggsmerter utgjør 1,7 prosent av brutto nasjonalprodukt.

Personvern og cookies