Europeisk arbeidsmiljøuke om ungdom

(2005)

Neste års europeiske arbeidsmiljøuke setter fokus på unge mennesker i arbeidslivet. Unge arbeidere er utsatt for 50 prosent flere arbeidsulykker enn eldre arbeidere og ulykkesfrekvensen deres er på vei opp. Dette er en av årsakene til at Det europeiske arbeidsmiljøorganet har valgt å la sin kampanje for arbeidsmiljøuken 2006 handle om unge mennesker i arbeidslivet. Kampanjen er et årlig samarbeid mellom partene i arbeidslivet og arbeidsmiljømyndighetene i hele Europa og går av stabelen 23-27. oktober neste år. Da skal barn og unge opplyses om risikoen arbeidslivet har å by på, blant annet gjennom informasjonskampanjer. Følg med her: http://europe.osha.eu.int/priority_groups/young_people nr. 7 – 2005

Personvern og cookies