Europa: Byggebransjen mest ulykkes-utsatt

Tekst: Morten Dahl (2001)

Ikke overraskende er bygg- og anleggsbransjen den mest risikoutsatte næringen i Europa. Det går fram av to nye rapporter om arbeidssituasjonen i EU- og EFTA-landene.

Det er det europeiske arbeidsmiljøorganet The European Agency for Safety and Health at Work i Bilbao i Spania som har stått for de to rapporteringene. Den ene omfatter altså bare EU-landene, mens den andre tar for seg EFTA-området, hvor også Norge er med.

 

Samme utfordringer

Rapportene bekrefter at EFTA-landene i stor grad står overfor de samme utfordringene og prioriteringene innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) i arbeidslivet. EFTA-landene synes imidlertid å være mer opptatt av nye risikofaktorer som fysisk vold på arbeidsplassen, seksuell trakassering, belastende arbeidsstillinger og ensformig arbeid enn det EU-landene er. I disse landene er det de mer tradisjonelle problemstillingene som dominerer.

 

Bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen er – ikke overraskende – den næringen hvor risikoen for å bli skadet eller syk er størst. Ifølge arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) som har hatt det overnasjonale ansvaret for den norske delen av rapporteringen, har bygg- og anleggsbransjen tradisjonelt sett hatt en høy andel ulykker og skader, og vil sammen med andre bransjer med høy risiko være i fokus i en europeisk informasjonskampanje som er utviklet av det europeiske arbeidsmiljøorganet. Målet er – ikke overraskende det heller – å redusere arbeidsrelaterte ulykker både i EU- og EFTA-landene.

– Rapportene viser at det store likheter mellom de to organisasjonene når det gjelder prioriteringer innenfor HMS-området, sier statsråd Jørgen Kosmo i AAD.

 

Personvern og cookies