Euro til arbeidsmiljøet

(2002)

Det Europeiske Arbejdsmiljøagentur skriver på sin danske hjemmeside at 51 prosjekter vil få mellom 25.000 og 190.000 euro fra agenturet. Til sammen skal det deles ut 4,5 milliarder euro. Totalt var det 459 bedrifter som la inn søknader om støtte. Støtteordningen ble iverksatt i 2001, og formålet er å forebygge ulykker i små og store virksomheter i EU-området. Fra dansk side har blant annet Branchearbejdsmiljørådet for Bygg & Anlæg søkt om penger til et prosjekt som skal samle inn, analysere og utveksle god praksis i ulykkesforebyggende aktiviteter på mindre byggeplasser.

Personvern og cookies