EU ser på forebygging

Tekst: Turid Børtnes (2002)

EU har engasjert seg i det ulykkesforbyggende arbeidet og fremhever blant annet byggingen av Øresundbrua som et vellykket prosjekt. Takket være systematisk arbeidsmiljøarbeid har ulykkestallet ved byggeprosjektet vært uvanlig lavt. Det er EUs arbeidsmiljøbyrå, European Agency for Safety and Health at Work, som har studert 22 kampanjer for å forebygge arbeidsulykker innen ulike bransjer i sine 15 medlemsland. Byrået trekker den slutningen at en sosial dialog mellom arbeidsgivere og arbeidstakere på forskjellig nivå innen de forskjellige sektorene er en viktig forutsetning for fremgang. Det er vesentlig at de enkelte virksomheter selv får bestemme valg av metode for å sikre arbeidsmiljøet. Andre vellykkede kampanjer har blant annet vært forebygging av fallulykker i Østerrike og Frankrike, risikoanalyser og tiltak innenfor jordbruksarbeid i Danmark og inspeksjoner ved høyrisikovirksomheter i Spania for å nevne noen. Under kampanjene ble ulykkestallene redusert med 20 til 40 prosent. Ulykkene som inntraff var også mindre alvorlige. Kampanjene var også svært kostnadseffektive, i Østerrike for eksempel, var innsparingene seks ganger større enn utgiftene.     

Personvern og cookies