EU satser på arbeidsmiljø

Tekst: Turid Børtnes (2002)

EU arbeider med et nytt handlingsprogram for arbeidsmiljø som kanskje kan bli ferdig i inneværende år. Det skal etter planen inneholde blant annet lovgivning, forskning, erfaringsutveksling og økonomisk stimulans for næringsliv og virksomheter.

Personvern og cookies