– EU overser aldersdiskriminering

Tekst: Turid Børtnes (2005)
– EUs svar på aldersutfordringene er skuffende og utilstrekkelig, mener EUs eget nettverk av frivillige organisasjoner for eldre, AGE.

AGE viser særlig til praktiseringen av artikkel seks i EUs rammedirektiv mot diskriminering i arbeidslivet som omhandler unntak for forbud mot forskjellsbehandling der det er objektivt og rimelig, skriver nettstedet til Senter for seniorpolitikk. Det kan for eksempel være i en jobb som krever ekstra god hørsel eller syn. I slike tilfeller kan det være legitimt å ansette yngre fremfor eldre. Dette er bestemmelser som er for dårlig konkretisert, mener AGE. I sin årlige rapport peker nettverket på at mange av medlemslandene har langt igjen på området aldersdiskriminering. Mange har bedt om flere års utsettelse på å gjennomføre lovarbeidet, det gjelder blant annet Tyskland, Sverige, Belgia og Storbritannia. AGE etterlyser et sterkere trykk i arbeidet for å informere og gi råd og mer effektive sanksjonsmuligheter som kan benyttes overfor arbeidsgivere som bryter bestemmelsene. Arbeidsmiljø nr. 2- 2005

Personvern og cookies