EU-kommisjonen: Arbeidsmiljø får ikke være et konkurransemiddel

Tekst: Morten Valestrand (2003)
Kun laveste bud gjelder. Tidligere i vinter bestemte EU-kommisjonen at arbeidsmiljø ikke får veies inn ved offentlig anbudsinnbydelse, noe som setter kjepper i hjulene for svenske samtaler om arbeidslivet.

Etter to års fram og tilbake slo EU-kommisjonen tidligere i vinter fast at Kalmar Länstrafik tok alt for mye hensyn til arbeidsmiljøet og personalets kompetanse da de valgte hvilket selskap som skulle få kjøre fylkets bussruter. I Finland pågår en lignende strid om busstrafikken i Helsingfors. Der kives man om hvorvidt et selskaps miljøinnsatser ut over grunnkravene skal få inngå i vurderingen av anbudet. EU-kommisjonen sier blankt nei. Resultatet har blitt at miljøaspekter, inkludert arbeidsmiljø, ikke får brukes som konkurransemiddel ved offentlige anbudsrunder. Kommisjonen mener at tildelingen av kontrakt bare skal baseres på laveste pris, og siden er det opp til anbudsvinneren å følge de lover og regler som finnes i det enkelte land. Svenske myndigheter har etter samtaler i Brüssel tilstått at EUs direktiver ikke følges i Sverige, og man har nå lovet å skjerpe kontrollen. På den annen side går Arbetsmiljöverkets generaldirektør Kenth Pettersson løs på hjemmebane, og har uttalt sin skepsis mot at en strikt tolkning av EU-kommisjonens direktiver får konsekvenser for det svenske arbeidslivet. Som myndighetenes representant i de pågående trepartsamtalene med fagbevegelsen og arbeidsgiverne har han istedenfor foreslått at alle offentlige anbud skal inneholde en miljøkonsekvensanalyse. Samtidig skal det offentlige kunne velge bort anbud som innebærer dårligere arbeidsmiljø. Pettersson påpeker at en rekke anbudsrunder har innebåret forverring av de ansattes arbeidsmiljø, og foreslår derfor en overhaling av den svenske lovgivningen. Hvorvidt dette kolliderer med EU-kommisjonens direktiver intensjoner, er et tolkningsspørsmål. Arbetsmiljøverkets visegeneraldirektør Bertil Remaeus mener at det aldri har vært EU-kommisjonens målsetting å kjøre over den nasjonale lovgivningen. – Spørsmålet er om man kan velge bort et anbud bare for at det skaper et bedre arbeidsmiljø, hvis anbudet for øvrig er billig og oppfyller alle legitime krav. Man kan diskutere hvorvidt et bedre arbeidsmiljø med automatikk skal gi forkjørsrett, sier han.

Personvern og cookies