EU forbyr diskriminering

(2000)

Diskriminering i arbeidslivet på grunn av alder, tro, seksuell legning og handikap skal forbys. Det er hovedinnholdet i EUs nye direktiv mot diskriminering. Det er tidligere vedtatt et EU-direktiv angående diskriminering på grunnlag av kjønn, rase og etnisk opprinnelse.

Direktivets bestemmelser om aldersdiskriminering åpner for flere unntak, noe som kan føre til tolkningsproblemer, poengterer Niklas Bruun. Han er professor i arbeidsrett på Arbetslivsinstitutet i Sverige.

Det vil fortsatt være tillatt i en viss utstrekning å fastsette aldersgrenser ved rekruttering.

(Kilde: Arbetsliv direkt)

Personvern og cookies