EU-ansatte rammes av ryggvondt og stress

Tekst: Turid Børtnes (2002)
En oversikt over helseforhold og arbeidsvilkår for yrkesaktive innenfor EU viser at hver tredje EU-ansatt har vondt i ryggen eller plages av stress.

Dette er den tredje studien som er foretatt over arbeidslivsvilkår i EU for året 2000. De forrige undersøkelsene ble foretatt i 1990 og 1995. Det viser seg at arbeidsforholdene ikke har forandret seg så mye de fem siste årene. Det finnes like mange arbeidsforhold med ensidig gjentatt arbeid som før, men forskjellen er at nå er det først og fremst ansatte med liten utdanning og midlertidig ansatte som blir rammet. Tidligere gjaldt det også ansatte med utdannelse. Nesten hver tredje ansatte blir eksponert for støy, skriver bladet Prevent, som omtaler undersøkelsen. Hver fjerde plages av vibrasjoner i jobben, like mange av helseskadelige gasser.

Arbeiderne mest utsatt
Det er fortsatt produksjonsarbeidere som er mest utsatt for risikofaktorer, men også ansatte i handels- og servicenæringen opplever økende plager. Undersøkelsen viser at det ikke har skjedd noen økning i andelen som opplever mer innflytelse på egen arbeidssituasjon siden 1995. Inntil da hadde det vært en kraftig forbedring på dette området. Til tross for plagene er hele 84 prosent aldri borte fra jobben. 14 prosent er i gjennomsnitt sykmeldt opp til 20 dager og resten i lengre tid. Bare halvparten av alle ansatte jobber heltid, mens 16 prosent har færre en 30 timer i uka. Bare ni prosent jobber hjemmefra.

Personvern og cookies