Etterretningstjeneste innen arbeidsmiljø

(2003)

Europeiske Arbeidsmiljøbyrået (European Agency for Safety and Health at Work) er siden 1997 EUs informasjonsbyrå i arbeidslivsspørsmål. Byråets hovedoppgave er «etterretningsvirksomhet» i arbeidslivsspørsmål, det vil si innsamling, sortering og spredning av kunnskap og informasjon. I styret sitter representanter for EU-kommisjonen, medlemslandenes regjeringer, samt arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Hovedkontoret ligger i Bilbao i nordøstre Spania. Byrået har nettadresse http://agency.osha.eu.int, og dets europeiske nettverk, hvor også Norge inngår, finnes på http://europe.osha.eu.int.

Personvern og cookies