Etterlyser gode BHT-bilder

(2004)

HMS-konsulent Thea Kviteng ønsker å lage en illustrasjon som formidler hva dagens bedriftshelsetjeneste (BHT) arbeider med. Hun etterlyser derfor bilder som viser BHTs aktivitet på mange forskjellige arbeidsplasser.
– Jeg har lyst til å få frem hva som er dagens virkelighet som en kontrast til den svart/hvite tegningen mange har av bedriftshelsetjenesten som en ren legeundersøkelse. Hensikten er å få frem suksesshistorier fra BHTs arbeid, hva de har lykkes med i forskjellige virksomheter rundt om i landet. Dette håper jeg skal kunne brukes som gode eksempler til videre arbeid. Kviteng, som arbeider i Vital HMS i Trondheim, kan tenke seg å lage en stor poster med fargerike bilder. I tillegg vil hun skrive ned historien til hvert enkelt bilde og samle det i et skriftlig dokument. Dette skal bli en annerledes erfaringsdatabase som vil kunne komme mange virksomheter og bedriftshelsetjenester til gode. De som tror de har noe å bidra med kan treffe Thea Kviteng på telefon 73 54 54 95 eller 93093844.
Personvern og cookies