Ett år, null skader

Tekst: Grethe Ettung (2009)

Landets største jernbaneentreprenør, Baneservice, har strukket kjøreledninger og lagt spor ett år uten en eneste skade på sine ansatte.

– Dere har nå motbevist Kuppern`s uttalelse om at det ikke er mulig å gå på null, all ære til dere, fastslo Jan-Erik Støstad, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Tirsdag 25.august gjestet han Baneservice som ved arbeidsdagens slutt kunne skilte med at det var gått et helt år uten at noen av de 350 ansatte var blitt skadet på jobb.
– Dere har klart å gjøre forebygging sexy, og det er godt gjort, framholdt statssekretæren.

Nullvisjon
Administrerende direktør i Baneservice, Lars Skålnes, var stolt av den skadefrie staben sin.
– Vi har lenge hatt en nullvisjon, men vi lever daglig med farer. Fravær av uflaks er det viktigste vi jobber med framover, og vi har ansvarlige ansatte som tenker sikkerhet hver dag.
En liten blokk som får plass i ei brystlomme er et eksempel på det.
– Alle ansatte har en slik blokk hvor de noterer ned uønskede hendelser ute på anleggene. Hendelsene blir seinere loggført på intranettet.
Tidligere ble det rapportert om 30 til 50 slike hendelser per år, nå derimot er tallet tre til fire ganger høyere.
– Ingen skal straffes for å melde i fra, tvert i mot. Vi er modige når vi rapporterer om uønskede hendelser, og når vi korrigerer egen og kollegers arbeidsmåte og atferd, understreker Skålnes.

Spiller på lag
HMS-rådgiver hos Baneservice Egil Skalle, vektlegger det å spille på lag.
– Samarbeid og samspill med prosjektleder er eneste måten å komme framover på. Baneservice foretar risikoanalyser foran hver jobb som skal utføres, en sikker-jobb-analyse. Prosjektledelsen har ansvaret for å sette inn de tiltakene som er nødvendige for å sikre de ansattes helse og sikkerhet. For eksempel kan et arbeidslag unngå klemskader når de bytter en sporveksler hvis de på forhånd har tenkt grundig igjennom hvilket løfteutstyr de trenger, og hvem som kan benytte det. Færre fallskader blir det når alle som arbeider på ei toglinje er bevisste på hvor de legger fra seg verktøy og utstyr for å unngå at andre snubler i det.
Etter at sikker-jobb-analysen er klar samles alle involverte til et oppstartemøte hvor prosjektledelsen går igjennom risikoen for skader og hva som må til for å unngå disse.
Skalle poengterer videre at hyppige HMS-runder er en viktig årsak til de positive resultatene i Baneservice.

Trivsel
Statssekretær Støstad viste i sin tale til Gro Harlem Brundtland som har uttalt at ”alt henger sammen med alt”.
– Jeg er sikker på at resultatene Baneservice kan vise til henger sammen med trivsel og effektivitet.
Det er det lave sykefraværet bevis på. Fra å ha et sykefravær på 8,4 prosent i 2003, ligger det på 4,3 i juli i 2009.
– Vi har et lavt kortidsfravær, 1,5 prosent, og et langtidsfravær på 3 prosent, opplyser Skålnes. Det er rygg- og skjelettplager som dominerer.
For Baneservice er det et systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet som gjelder, og virksomheten har vært en IA-bedrift siden 2005.
– For oss funker det, konstaterer administrerende direktør Skålnes.

Fakta om Baneservice
Baneservice leverer maskin-, terminal- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg.

Personvern og cookies