Ett år – null fraværsskader

Tekst: Thor. A. Nagell (2003)

 

5000 personer har vært innom porten ved Hydro Aluminium Sunndal for å bidra i Su 4-prosjektet. 128 firma har hovedkontrakter og 460 underentreprenører deltar med folk fra 30 land. Likevel er det nå gått over ett år uten en eneste fraværskade på den enorme byggeplassen.

Over to millioner arbeidstimer er tilbakelagt, helt smertefritt. – Kommunikasjon er stikkordet, sier HMS-koordinator Edgar <gundersen

. 9. september var den magiske datoen da Gundersen (56) og de tusenvis av andre involverte i seks-milliarders-utbyggingen Su 4 kunne feire dagen med kaffe og wienerbrød. Ett år var gått siden siste skade. Da Arbeidsmiljø var innom hadde det vært jobbet 2.075.014 timer over 401 dager på anlegget uten en eneste skade. – Vi fikk tre skader i august-september i fjor. Og vi hadde en skade i starten – altså totalt fire med fravær. Men alle de fire er heldigvis tilbake i fullt arbeid. Vi har en halv million arbeidstimer igjen på anlegget og utgangspunktet for at vi skal klare den jobben uten fraværskade er bedre enn da vi startet, sier Gundersen.

Fast blikk
– Hva er oppskriften? Steinharde regler – Å innse at enten man er ansatt i Hydro eller fra et annet firma som opererer her så spiller vi alle på samme lag. Alle må tas i mot «med et fast blikk». Vi har daglig tett oppfølging med inspektører og samlinger. Oppsummert vil jeg si det hele dreier seg om kommunikasjon, sier Gundersen som har tall de fleste i anleggsbransjen nok misunner ham. – Skjer det at dere må «stramme opp» folk? – Ja. Vi gir påskjønnelser til de som innrapporterer farlige forhold. Og vi gir premier til «Månedens bedrift». Vi velger først og fremst å gi ros, men vi har også noen få ganger gitt beskjed om at enkelpersoner ikke er ønsket på arbeidsplassen. Vi har steinharde regler – blant annet på jobbing i høyden. Vi har senket myndighetenes fem-metersgrense til to meter. Vi kjører strengere regler enn kravene tilsier. Det skaper diskusjon – og diskusjon skaper engasjement og dermed større fokus på sikkerhet, sier en ivrig HMS-koordinator. Men han er fullstendig klar over at man ikke kan «hvile på laurbærene». – Vi vil gå i fella dersom vi ikke fortsatt er våkne og har fokus på alt som kan representere en farlig arbeidssituasjon hele veien fram til mål, sier Edgar Gundersen.

Personvern og cookies