Etikk i kommune-Norge

Tekst: Grethe Ettung (2008)
– Åpenhet, åpenhet, åpenhet, er stikkord når det handler om etikk, mener Lucy Smith, professor emeritus og leder av Kommune­sektorens etikkutvalg.
Opprettelsen av etikkutvalget er en del av handlingsplanen til KS. Målet er å styrke etikkarbeidet i kommunesektoren. – Etiske utvalg er verken etiske orakler eller moralpoliti. Kommunesektorens etikkutvalg skal ikke dømme, men gi råd i tilknytning til etiske utfordringer som kommunene måtte stå overfor, poengterte Smith på arbeidsmiljøkonferansen i regi av KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Med et sterkt økende fokus på etikk både nasjonalt og internasjonalt, er opprettelsen av etikkutvalget et ledd i handlingsplanen til KS for å styrke etikkarbeidet i kommunesektoren. – Vi må forhindre at tilliten til lokaldemokratiet svekkes. Det avsløres stadig uredelighet og lovbrudd, men hadde kommunene arbeidet mer med etikk og reflektert over etiske problemstillinger, tror jeg dette i stor grad kunne vært unngått, hevder Smith. Hun mener at kommunene mangler lokal tilpasning når det gjelder etiske retningslinjer. – Det er viktig å gjøre lover og retningslinjer kjent gjennom involvering. Arbeidet med etikk dreier seg mye om endringer av holdninger. Alle kommuner bør ha kontinuerlige drøftelser rundt etiske dilemmaer.
Personvern og cookies