Etikk + HMS er høyt prioritert

Tekst: Grethe Ettung (2009)
– Samspillet mellom ledelse med ansvar og ansatte som har plikt til å medvirke er vår nøkkel til HMS, sier Unni Steinsmo, konsernsjef SINTEF.
– Nå øker volumet av næringsrettet forskning internasjonalt, og det er viktig at vi trapper opp her til lands også. Det må bevilges tilstrekkelig med forskningsmidler, hevder Steinsmo – Vårt mål er å ta vare på de ansatte og virksomheten gjennom en økonomisk krise.

Arbeidsmiljø i krisetider

I sitt foredrag på Arbeidsmiljødagene i Trondheim poengterte hun verdien av et godt arbeidsmiljø i krisetider. Med 64 ulike nasjonaliteter ved SINTEF blir ledelsen utfordret. – Vi må bygge lag, skape rom og inkludere. Ved SINTEF har de utarbeidet etiske retningslinjer, etablert et etikkråd og opprettet et etikkombud. Steinsmo påpeker at etikkrådet skal gi råd, ikke fungere som noen domstol, og at etikkombudet skal være en varslingskanal, noe hun tror er avgjørende for en god organisasjon. Samtidig understreker hun at etikk er ledelsens ansvar. – På alle møter hos oss står etikk og helse, miljø og sikkerhet oppført som punkt en på agendaen.

Nærmeste leder er viktig

– Det er avgjørende og forventet at ledelsen tar tak i det som er vanskelig. Ledelseskommunikasjon, at ledelsen deler sitt virkelighetsbilde med de ansatte og begrunner hvorfor den gjør som den gjør, er viktig for SINTEF-lederen. – Samtidig må ledelsen alltid lytte til råd og kommentarer. Det er bare på den måten vi kan bygge den tilliten vi trenger. En arbeidsmiljøundersøkelse foretatt ved SINTEF viser at ni av ti ansatte trives på jobb, og at nærmeste leder er den viktigste i forhold til trivsel. – Vi vet at det er et godt arbeidsmiljø på et overordnet nivå hos oss, men vi vet også at noen sliter. Steinsmo mener medarbeidersamtaler er det viktigste verktøyet når det gjelder oppfølging. – Det er både avgjørende og forventet at ledelsen tar tak i det som er vanskelig, og skaper reelle forbedringer, selv om ting tar tid.

Slår et slag for staben

– SINTEF består av mennesker, og det er menneskene som skaper ideene, men dette gjelder ikke kun forskerne, poengterer Steinsmo. Hun slår et slag for staben, og mener at virksomheten er helt avhengig av det støtteapparatet som staben utgjør. Skal en virksomhet vinne store priser og kontrakter, er et godt støtteapparat alfa og omega. Som leder vil Steinsmo ha en selvnavigerende organisasjon, hvor den enkelte får utvikle seg faglig og personlig. Samtidig som hun forventer at de ansatte tar initiativ, forventer hun også en anerkjennelse av at ledelse har betydning. Målene for SINTEF i 2009 er å ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø, null skader eller tap, samt null arbeidsrelatert sykefravær. – Dette er ambisiøse mål, men vi har en 0-visjon, og èn ulykke i SINTEF er en for mye.

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Hvert år bidrar SINTEF til videreutvikling av 2000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og rådgivning. SINTEF selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester innenfor teknologi, natur­vitenskap, medisin og samfunnsfag til norske og internasjonale kunder. Kilde: SINTEFS nettsider

Personvern og cookies