– Et satsnings­område

Tekst: Mats Løvstad (2010)
Truls Johannessen er regionsdirektør i Arbeidstilsynet (AT), med ansvar for blant annet å øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere og deres arbeidsgivere.
Gjennom veiledning, informasjon og tilsyn vil AT bidra til at begge parter skal kjenne til et minimum av arbeidsrettigheter og lover.
– Dette er et av satsningsområdene. Å heve arbeidsmiljøkunnskapen vil gi gevinster på sikt, sier Johannessen.
Regionsdirektøren er klar over at kunnskapsnivået blant unge er veldig vari­erende. Opplæringen på skolenivå, når det kommer til HMS og arbeidsmiljø, spriker alt for mye fra skole til skole.
– Det er mest fokus på sikkerhetsdelen, og mindre på holdninger og helhetsforståelse. Tilsynene våre viser ofte at unge har store hull når det gjelder kunnskap om HMS, mens tilbakemeldinger fra arbeidslivet tyder på at mye av utfordringen går på holdninger, forklarer han.
– Hva med arbeidsgiverne sitt ansvar?
– Vi ser stadig manglende opplæring og vurdering i forhold til alder. Mye av årsaken er mangel på kunnskap og bevissthet om sikkerhet. Ute på tilsyn er vi derfor svært opptatt av om arbeidsgiver har gitt tilstrekkelig med opplæring, og vurdert ulike risikoforhold.
Selv om Johannessen mener at arbeids­giver har et overordnet ansvar, så minner han om at arbeidstakerne også må bidra.
– Jeg er litt usikker i hvilken grad arbeidsgivere er bevisst medansvaret for et helhetlig og godt arbeidsmiljø. Medansvar gjelder ikke bare HMS, men også mer grunnleggende ting som å komme på jobb til rett tid. Der ser vi at unge ofte sliter med å skjønne alvoret.

– En balansegang

Fagforbundet har over hundre forskjellige yrkesgrupper som medlemmer. Ungdoms­leder Linn Hemmingsen opplever ofte at unge må beskyttes mot seg selv.
Årsakene er klassiske. Ønsket om å yte litt ekstra når man er ny, eller å jobbe overtid for å betale ned studielån eller en leilighet.
– Når du er ung tenker du ikke like langt fremover. Litt av jobben vår er å informere om begrensningens kunst, forklarer Hemmingsen som faktisk opplever ungdommer som blir irriterte når de får velmente råd.
– Vi sier bare dette for å beskytte arbeidstakerne. Det er en helsemessig grunn til at vi har en arbeidstid, og regler for overtid.
Hemmingsen oppfordrer unge til å være søkende.
– Henvend deg til organisasjonen du er medlem av. Det er ikke godt nok hvis en ung person sier «ingen informerte meg om dette». Du har et ansvar, men det inne­bærer også at du har en rett til å bli hørt. Det er en balansegang, sier hun.
– Er det vanskelig å få de unge til å fag­organisere seg?
– Vi har beveget oss inn i en tid hvor mange spør «hva får jeg igjen for å være medlem i et fagforbund?»
Det viktigste svaret på det er at du har noen i ryggen hvis noe skulle gå galt. Det gjør det heldigvis ikke for de fleste, men det er fryktelig surt å stå alene hvis noe skulle skje.
Den høye ulykkesrisikoen blant unge har en klar sammenheng med at kunnskap og bevissthet generelt er mangelvare, tror Hemmingsen.
– For meg er det logisk at arbeidsgiverne skal ha hovedansvaret, men vi ser stadig vekk sviktende rutiner på dette området.
Hemmingsen mener derfor unge må bli flinkere til å sette foten ned når de opp­lever urett.
– Det blir veldig feil når holdninger som «du som er ung og sprek kan vel ta den ekstra innsatsen» får regjere. Mange biter i seg sånne ting litt for lenge. Det handler om bevisstgjøring slik at det ikke blir en aksept for dette. Fokus på likhet er utrolig viktig. Linn Hemmingsen vil gjerne besøke skoler for å informere om ungdom og arbeidsliv.
– Erfaringen vår er at elevene har masse spørsmål, og kan veldig lite. Økt oppmerksomhet gjør det også mer relevant og attraktivt å skaffe seg informasjon om arbeidsrettigheter.

Personvern og cookies