– Et kvinneproblem

Tekst: Mats Løvstad (2010)

Ny rapport avslører store kjønnsforskjeller i Norge når det kommer til å gi full jobb til dem som ønsker det. Nå krever LO lovendring.

Den ferske rapporten Avtalt arbeidstid og arbeidsønsker blant deltidsansatte, fra Fafo, viser at mange kvinner som ønsker å jobbe heltid må ta til takke med deltidsstillinger. 41,5 prosent av kvinnene jobber deltid, mot kun 12,9 prosent av de mannlige lønnstakerne. Nestleder i LO, Gerd Kristiansen, mener det er på tide å lovfeste retten til heltid.
– Vi kan gå så langt som å bruke klassebegreper, for her er det i veldig stor grad kvinner med lavtlønte jobber og korte utdanninger som rammes. Dette er en skam for LO, myndighetene og arbeidsgiverne der ute, sier hun til Dagsavisen.

Norge langt bak
I rapporten kommer det også frem at Norge blant landene i Europa med høyest deltidsandel blant sine sysselsatte. Dette på tross av at kvinner gradvis har økt sin arbeidstid over de siste ti årene, og heltid har blitt mer vanlig. Kvinner med kortere utdanning arbeider oftere deltid enn de med lang utdannelse. Det er derimot ikke tilfellet blant menn.
– Veldig mange deltidsansatte som ønsker lengre arbeidstid, oppgir at de ikke har fått tilbud om heltid, sier forsker Kristine Nergaard i Fafo.

Urimelig kjønnsforskjell
Mens de fleste mannlige ansatte får jobbe heltid hvis de ønsker det, havner kvinnene oftere i ufrivillig deltid.
– Jeg tror det handler om at vi fortsatt lever i et tradisjonelt kjønnsrollemønster, ser mannen blir sett på som forsørger. Når det kommer en ny mann på arbeidsplassen så tenker man at det ikke går an å tilby noe annet en heltid. Rapporten viser at dette helt tydelig er et kvinneproblem, sier LOs Kristiansen.
Nestlederen mener det nå er på tide med kraftige tiltak, og ønsker nå at lovfesting av retten til heltid skal bli en realitet
– Det er drastisk, men når ingen andre tiltak virker, er dette veien å gå, sier hun.

Personvern og cookies