Et krafttak for sunnere kosthold

Tekst: Turid Børtnes (2008)
– Myndighetene er i gang med en rekke tiltak for å bedre kostholdet i hele befolkningen, blant annet gjøre det enklere å velge sunt for alle.  
Avdelingsdirektør i avdeling ernæring i Sosial- og helsedirektoratet, Arnhild Haga Rimestad opplyser at regjeringen allerede har laget en handlingsplan for et sunnere kosthold for årene 2007-2011. Planen, som er et resultat av et samarbeid mellom 12 ulike departement, er meget omfattende. Det generelle målet er å bedre folkehelsen, med særlig vekt på å redusere sosiale forskjeller i kosthold. Planen inneholder også en rekke konkrete tiltak, blant annet angående mat og helse i arbeidslivet.

Bedre mattilbud
– Har dere noen konkrete planer for yrkesgrupper som ofte må kjøpe maten sin langs veien, slik for eksempel mange yrkessjåfører må gjøre? – Det er viktig å prøve å påvirke mattilbudet og utvalget på steder der en vet yrkessjåfører ofte stopper, slik som bensinstasjoner, kiosker og veikroer. Vi skal sette i gang et prosjekt rettet mot dette markedet i år, det vil blant annet gå på varetilbudet, plassering av varene og prising, men detaljene for prosjektet er foreløpig ikke klare, opplyser Haga Rimestad. Avdelingsdirektøren er enig i at det ikke alltid er lett å velge sunn mat på slike steder, her er det et stort potensial for å få til en forbedring, ikke minst når det gjelder selve utvalget av mat. Det skal også innføres et nytt EU-direktiv for yrkessjåfører i Norge i 2008/2009, det innebærer blant annet at sjåførene skal få opplæring om den helsemessige betydningen av riktig kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og bruk av rusmidler. Disse temaene skal bli en del av skoleringen for yrket.

Mange aktører
Kantiner og andre mattilbud i regi av arbeidsplassen samt serveringssteder som bespiser faste gjester daglig, har et stort ansvar for å påvirke brukernes kosthold over tid. Blant innsatsområdene i handlingsplanen er å styrke kompetansen om kosthold og helse hos kantineansatte, tillitsvalgte, ledere og bedriftshelsetjeneste. I den forbindelse er det laget en liten koke- og idebok, «Kantinens lille grønne» som et gratis tilbud til alle registrerte kantiner. Det er i de senere år gjennomført en rekke kurs for kantineansatte over hele landet. – Det skal etableres dialog mellom aktører i arbeidslivet og helsemyndighetene samt matvarebransjen som er en viktig samarbeidspartner når det gjelder sunt kosthold, opplyser Haga Rimestad. Myndighetene vurderer også restriksjoner på markedsføring av usunne produkter rettet mot barn og unge.

Det sunne nøkkelhullet
I februar i år ble det klart at Helse- og omsorgsdepartementet velger symbolmerkingen Nøkkelhullet for å merke sunne matvarer, som en del av handlingsplanen. Det er den samme merkeordningen som brukes i Sverige, og Danmark har besluttet å ta den i bruk. – Dette vil bli et viktig verktøy som vil gjøre det enklere for folk flest å velge sunn og riktig mat i en travel hverdagssituasjon, sier Arnhild Haga Rimestad. Hun opplyser at nøkkelsymbolet også vil utløse krav om fullstendig merking av innhold av de forskjellige næringsstoffene i produktet. På lengre sikt er det ønske om å innføre samme merkeordning på spisesteder og restauranter. Helsemyndighetene arbeider for at merkeordningen skal tre i kraft på nyåret 2009, men dette er blant annet avhengig av EU. Det skal utarbeides felles kriterier for de tre nordiske landene som skal benytte denne ordningen.

Personvern og cookies