Et felles ansvar

Tekst: Mats Løvstad (2011)

HMS er viktig for sikkerheten på veiene, og for at sjåførene skal ha anstendige arbeidsforhold, sier seniorinspektør Knut Elkjær i Arbeidstilsynet Oslo.

I siste utgave av Arbeidsmiljø kommer det frem at over halvparten av 106 spurte ledere i transportbransjen mener HMS er for lite lønnsomt. Tids- og prispress får skylda for nedprioriteringen, og NTF (Norsk Transportarbeiderforund) beskriver holdningene som skremmende. Elkjær har på sin side lang erfaring fra tilsyn innen denne bransjen, blant annet på temaet arbeidstid for sjåfører.
– For å ta det positive først, så er det gledelig at åtte av ti ledere i transportbedrifter sier at en god HMS-profil er viktig for selskapets omdømme. Det er en viktig motivasjon for å jobbe med HMS, sier han.

Må være gjennomførbart
Likevel synes Elkjær det er skuffende at så mange av lederne ser på HMS-arbeid som ren formalisme, og noe som bare gjøres fordi det er lovpålagt.
– Gode ledere jobber systematisk med HMS både fordi det lovpålagt, og fordi det er bra for bedriften og de ansatte.
– Men hvem sitter med hovedansvaret her? Er det arbeidsgiverne, sjåførene selv eller kundene som bidrar til økt tids- og kostnadspress?
– Det er først og fremst arbeidsgiverne. Arbeidsmiljøloven § 2-1 sier at arbeidsgiveren har ansvaret for at bestemmelsene i loven blir overholdt, sier Elkjær som understreker at også arbeidstakerne selv har en medvirkningsplikt.
– Sjåførene har etter vegtrafikkloven ansvar for at bilen er i orden når han legger ut på veien. Han har også et ansvar for å følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene, men arbeidsgiver har samtidig plikt til å legge opp arbeidet slik at det er mulig for sjåføren å følge loven. Det betyr for eksempel at arbeidsgiveren må sørge for at ruta sjåføren skal kjøre, er lagt opp slik at han har reell mulighet for å følge reglene, forklarer Elkjær.

Kunder må medvirke
Nettopp dette samspillet er det viktig at fungerer på mange nivåer. Arbeidsgiver skal kontrollere at sjåførene følger kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og iverksette tiltak hvis sjåførene ikke tar de pålagte hvilepausene.
– Eventuelle tiltak bør utarbeides i samråd med sjåførene, og kan for eksempel være å legge om rutene, sette på flere sjåfører eller si nei til umulige oppdrag, sier Elkjær.
Arbeidsgiver har også ansvar for at det foregår forebyggende vedlikehold på kjøretøy, slik at sjåførene ikke blir tvunget til å kjøre med en bil som ikke er i forsvarlig stand.
– Men det er viktig å være oppmerksom på at speditører, leverandører, oppdragsgivere og andre ledd i transportkjeden skal medvirke til at forskrift om arbeidstid for sjåfører blir fulgt.
– Hvordan da?
– For eksempel hvis en bedrift leier et transportfirma til å distribuere varer, så må de legge opp rutene slik at arbeidstidsbestemmelsene ikke må brytes for å rekke fram, sier Elkjær som konstaterer at utfordringene i bransjen er mange og store.
– Derfor har vi også et utstrakt samarbeid med Statens vegvesen om bedriftskontroller av at regelverket om arbeidstid for sjåfører blir fulgt. I tillegg har vi et landsomfattende prosjekt med fokus på sosial dumping i transportbransjen, avslutter han.

Hovedartikkelen “HMS er for dyrt” er kun tilgjengelig i siste utgave av Arbeidsmiljø, og sendes ut til alle våre abonnenter. Ønsker du å få Arbeidsmiljø tilsendt, kan du gjøre det HER.

Personvern og cookies