Et arbeidsliv med plass til alle

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

– Vi må få bukt med mytene og holdningene som eksisterer overfor arbeidstakere med psykiske lidelser og problemer, sier Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. 

I høst lanserte Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet Strategiplanen for arbeid og psykisk helse. – Jeg synes planen er god strategimessig, men dårligere på tiltakssiden, fastslår Ørstavik. I en pressemelding melder helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen at de lanserer en strategi som skal åpne arbeidslivet for mennesker med psykiske lidelser/problemer. For å oppnå inkludering vil regjeringen arbeide for å sikre brukermedvirkning og aktiv deltakelse fra den enkelte. – En inkludering i arbeidslivet for mennesker med psykisk lidelser handler lite om brukermedvirkning, men mye om holdninger, konstaterer Ørstavik. – Skal vi oppnå inkludering, må det holdningsendringer til. Hun viser til Vær røykfri-kampanjen, i regi av Sosial- og helsedirektoratet, som var rettet mot ungdom spesielt og befolkningen for øvrig generelt, og som ble etterfulgt av ulike forbud og påbud, lover og regler. – Vi må benytte både pisk og gulrot overfor arbeidslivet når det gjelder integrering av arbeidstakere med psykiske lidelser.

Personvern og cookies