– Et arbeidsliv bare for unge og sterke?

Tekst: Turid Børtnes (2007)
– Vi kan ikke legge opp til et arbeidsliv bare tilpasset unge sterke menn.
Åshild Revhaug, juridisk rådgiver i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) sier Arbeidstilsynet er opptatt av det mindretallet som ikke ønsker å arbeide 12-timers skift i helgene ved Hydro Sunndal. – Vår praksis er unntaksvis å tillate arbeidsdager med maksimalt ti timer aktiv arbeid i industrien. Hydro Sunndal fikk lov til å forsøke med 12-timers dager i helgene som en prøveordning under forutsetning av at de fikk utført en ekstern evaluering av ordningen. Det er særlig sikkerheten og ulykkesrisikoen DAT er opptatt av. Revhaug opplyser at Arbeidstilsynets avgjørelse bygger på en totalvur­dering. For å få arbeidstiden på aktivt arbeid ned på ti timer, ba de Hydro Sunndal om å innføre pauser på til sammen to timer i løpet av vaktene, men det klarte ikke bedriften å ­overholde i tilstrekkelig grad av bedriftstekniske årsaker. Ønske om lange arbeidsdager med påfølgende lengre friperioder ser ut til å ha blitt en trend mange steder i arbeidslivet. – Arbeidstilsynet får mange søknader om dette, men vi kan ikke legge til rette for et arbeidsliv som først og fremst er tilpasset unge sterke menn. Slike ordninger går mest utover den delen av arbeidsstyrken som har ­jobbet i mange år. Selv om det er arbeidstakerne som har tatt initiativ til 12-timers arbeidstid ved Hydro Sunndal, skal vi være klar over at det er et mindretall på ca. 10 prosent som ikke ønsket så lange arbeidsdager. Dem må vi også ta hensyn til.
Personvern og cookies